Paano maghiwalay ng basura

Neutral na transparent na supot

hindi nahiwalay na basura

Lahat ng basurang hindi maituturing na hiwalay na basura
Kinokolekta dalawang beses kada linggo

Dilaw na supot

Plastik at metal

mga plastic na bote, tubo at supot, mga plastik at polystyrene na lalagyan ng pagkain, mga metal na lata at tubo ng pagkain, mga lata ng mga inumin.
Kinokolekta isang beses kada linggo

Berdeng lalagyan

babasagin lang

Mga bote, garapon at plorera
Kinokolekta linggu-linggo

Puting lalagyan

Papel

Mga diyaryo, magasin, aklat, kuwaderno, karton, kahon, lalagyan ng inumin na gawa sa papel.
Kinokolekta linggu-linggo

Kulay-kape na lalagyan

Basura mula sa pagkain at organikong basura

Basura mula sa mga prutas at gulay, karne, isda, basura ng kusina, mga tirang pagkain, kanin, tinapay, biskwit, pasta at hinurnong pagkain
Kinokolekta: dalawang beses kada linggo

Neutral na transparent na supot

hindi nahiwalay na basura

Lahat ng basurang hindi maituturing na hiwalay na basura
Kinokolekta dalawang beses kada linggo

Dilaw na supot

Plastik at metal

mga plastic na bote, tubo at supot, mga plastik at polystyrene na lalagyan ng pagkain, mga metal na lata at tubo ng pagkain, mga lata ng mga inumin.
Kinokolekta isang beses kada linggo

Berdeng lalagyan

babasagin lang

Mga bote, garapon at plorera
Kinokolekta linggu-linggo

Puting lalagyan

Papel

Mga diyaryo, magasin, aklat, kuwaderno, karton, kahon, lalagyan ng inumin na gawa sa papel.
Kinokolekta linggu-linggo

Kulay-kape na lalagyan

Basura mula sa pagkain at organikong basura

Basura mula sa mga prutas at gulay, karne, isda, basura ng kusina, mga tirang pagkain, kanin, tinapay, biskwit, pasta at hinurnong pagkain
Kinokolekta: dalawang beses kada linggo

Mapa ng lokal na serbisyo

Para sa impormasyon ukol sa mga araw at oras ng serbisyo ng Koleksyon ng Basura sa iyong tahanan, mangyaring ilakip ang pangalan ng kalye at numero sa mapa ng lokal na serbisyo